piątek, Kwiecień 29, 2016

Na ulicy Ko¶ciuszki pojawi³a siê policja, stra¿ po¿arna i pogotowie ratunkowe

SONY DSC
Daria-Wardęcka-Sara-Ortac-i-Maria-Czerniak-czyli-wspaniałe-słupeckie-trio